[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 

































 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]





   

 



 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 21 / ส.ค. / 2562 ] แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (รอบ 1ส.ค. 62 - 15 ส.ค.62)) ( 44 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 21 / ส.ค. / 2562 ] แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ (รอบ 1สิงหาคม - 15 สิงหาคม 2562) ( 20 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 19 / ส.ค. / 2562 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ 19 ส.ค.62 ( 45 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 9 / ส.ค. / 2562 ] แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (รอบ 16 ก.ค.62 - 31 ก.ค.62) ( 127 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 9 / ส.ค. / 2562 ] แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ (รอบ 16 - 31 กรกฏาคม 2562) ( 62 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 8 / ส.ค. / 2562 ] รายละเอียดประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ( 85 / ) โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
[ 7 / ส.ค. / 2562 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ 6 ส.ค.62 ( 65 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 25 / ก.ค. / 2562 ] แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ (รอบ 1 - 15 กรกฎาคม 2562) ( 135 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 25 / ก.ค. / 2562 ] แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ (รอบ 1 - 15 กรกฏาคม 2562) ( 79 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 23 / ก.ค. / 2562 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ ( 105 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 ผู้บริหารองค์กรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเขตสุจริต
21 / ส.ค. / 2562 : ( 81 / ) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) DLTV
ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
19 / ส.ค. / 2562 : ( 59 / ) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
 

 ข่าวสารทั่วไป
22 / ส.ค. / 2562 : ( 46 / ) โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยรับมอบยานพาหนะจากผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
16 / ส.ค. / 2562 : ( 54 / ) โดย กลุ่มนโยบายและแผน
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
นายอุดม แปงทิศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมล้านเงิน เพื่อร่วมพิจารณาจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565 ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8 / ส.ค. / 2562 : ( 64 / ) โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ต้อนรับคณะจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
30 / ก.ค. / 2562 : ( 84 / ) โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 




   รายการกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
01109 : ผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียนบ้านออนหลวย(70/0)
โรงเรียนบ้านออนหลวย
17 ส.ค. 2562 : 12:16
01103 : การประเมิน ITA Online โรงเรียน (102/2)
จารุวรรณ มูลกันธา
22 ก.ค. 2562 : 11:16
00991 : แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1-ป.6(1,072/2)
1
14 พ.ย. 2561 : 18:55
00610 : ประกาศคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่่(2,684/0)
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
11 ก.ค. 2559 : 16:18
00255 : ประกาศคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนวัดล้านตอง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่่(2,534/0)
wltschool
28 ก.ค. 2558 : 10:23
00242 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่(2,342/0)
Banthaluksansai school
24 ก.ค. 2558 : 20:05
00238 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนวัดร้องอ้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (2,516/0)
wraschool
24 ก.ค. 2558 : 13:15
00237 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนทาเหนือวิทยา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่(2,091/0)
thanuawittaya
24 ก.ค. 2558 : 13:04
00236 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านออนหลวย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่(2,126/0)
โรงเรียนบ้านออนหลวย
24 ก.ค. 2558 : 11:21
00235 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านออนหลวย อ.แม่แน จ.เชียงใหม่(1,831/0)
โรงเรียนบ้านออนหลวย
24 ก.ค. 2558 : 11:18

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>
  
ดร.รตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1



 




 

 

















 



 

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th