[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

   


 


 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 19 / มิ.ย. / 2562 ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ( 65 / ) โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
[ 12 / มิ.ย. / 2562 ] แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ(รอบวันที่ 16 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62) ( 77 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 12 / มิ.ย. / 2562 ] แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ(รอบวันที่ 1 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62) ( 47 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 12 / มิ.ย. / 2562 ] แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ(รอบวันที่ 16 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62) ( 35 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 7 / มิ.ย. / 2562 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ ( 70 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 5 / มิ.ย. / 2562 ] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ( 1203 / ) โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
[ 4 / มิ.ย. / 2562 ] ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ( 234 / ) โดย กลุ่มอำนวยการ
[ 24 / พ.ค. / 2562 ] แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค ข้าราชการบำนาญ โอนเงิน 23 พ.ค.62 ( 122 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 17 / พ.ค. / 2562 ] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา เพราะต้นกล้าเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ( 82 / ) โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
[ 14 / พ.ค. / 2562 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ 3 พ.ค.62 ( 109 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 / มิ.ย. / 2562 : ( 169 / ) admin
4.5 stars ( 4.5 / 13 )
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
31 / พ.ค. / 2562 : ( 86 / ) admin
5 stars ( 5 / 1 )
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยนายอุดม​ แปงทิศ, นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต1​ และศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี
การร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 

 ข่าวสารทั่วไป
14 / มิ.ย. / 2562 : ( 44 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 1 )
ินิเทศชั้นเรียน 100% : โรงเรียนวัดสวนดอก
13 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศ ชั้นเรียนชุดที่ 11 ตามคำสั่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ที่ 99/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ตรวจเยี่ยมและนิเทศชั้นเรียน ณ โรงเรียนวัดสวนดอก
13 / มิ.ย. / 2562 : ( 56 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 1 )
นิเทศชั้นเรียน 100 % : โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
12 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ชุดที่ 10 ตามคำสั่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ที่ 99/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ตรวจเยี่ยมและนิเทศชั้นเรียน ณ โรงเรียนวัดป่าขอยใต้
30 / พ.ค. / 2562 : ( 70 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 1 )
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนเขตสุจริต
การประชุมการขับเคลื่อนเขตสุจริตและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน 1 ปี ประเมิน IIT สพฐ.ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
30 / พ.ค. / 2562 : ( 73 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 1 )
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนเขตสุจริต
การประชุมการขับเคลื่อนเขตสุจริตและเตรียมการรับการประเมิน ITA Online ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, โรงเรียนสุจริตต้นแบบ, โรงเรียน ป.ป.ช.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดังกล่าวที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน 1 ปี ประเมิน EIT สพฐ.ในฐานะผู้ม   รายการกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
01061 : เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง (6/0)
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
19 มิ.ย. 2562 : 16:30
01060 : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(63/0)
โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
14 มิ.ย. 2562 : 14:42
01059 : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(112/0)
นิษฐ์วรา
12 มิ.ย. 2562 : 11:42
01058 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา(83/0)
โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
11 มิ.ย. 2562 : 17:25
01057 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา(51/1)
โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
11 มิ.ย. 2562 : 17:20
01052 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งธุรการโรงเรียนวัดเสาหิน(115/0)
โรงเรียนวัดเสาหิน
7 มิ.ย. 2562 : 07:33
01050 : โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษาประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน(118/0)
โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
6 มิ.ย. 2562 : 15:54
01048 : โรงเรียนวัดเสาหิน ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(182/0)
โรงเรียนวัดเสาหิน
30 พ.ค. 2562 : 17:43
00991 : แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1-ป.6(786/2)
1
14 พ.ย. 2561 : 18:55
00610 : ประกาศคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่่(2,442/0)
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
11 ก.ค. 2559 : 16:18

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


  
ดร.รตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
 

 

instagram takipรงi instagram takipรงi free followers for instagram instagram free followers instagram takipรงi satฤฑn al free instagram followers instagram takipรงi kasma instagram beฤŸeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriลŸ instagram free follower instagram takipรงi instagram takipรงi free followers for instagram instagram takipรงi satฤฑn al instagram free followers free instagram followers instagram takipรงi kasma instagram beฤŸeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriลŸ instagram free follower hacklink satฤฑลŸ hacklink panel istanbul evden eve nakliyat Indoxploit Shell hacklink panel instagram takipรงi hilesi hacklink satฤฑลŸ hacklink wso shell hacklink satฤฑลŸ eskiลŸehir evden eve nakliyat hacklink al paykasa bozum seks hikayeleri erotik hikayeler sikis izle mature porno izle xhamster porno sinema izle instagram takipรงi kasma instagram takipรงi hilesi instagram beฤŸeni hilesi instagram takipรงi instagram giriลŸ instagram takipรงi satฤฑn al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50